A/C Service

A/C Service

Bilens klimaanlegg øker komforten og sikkerheten. Trivsel i bilen, stabil temperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne. Det er enkelt å bruke air conditioning systemet, men også dette trenger service for å fungere effektivt og problemfritt.

AC-systemet er utviklet for å redusere fukt og varme og rense luften i kupéen. AC er et lukket system der kjølemiddel sirkulerer ved hjelp av en kompressor, i prinsipp på samme måte som i et kjøleskap. Kjølemiddelet transporterer varme fra kupéen til en kondensator som sitter i motorrommet foran på bilen. Varmen kjøles ned og det avkjølte mediet ledes tilbake til en fordamper som suger inn varmen fra luften som går inn i kupéen. Det varme kjølemiddelet sirkulerer senere videre.

Klimaanlegget produserer altså ikke kulde, men tar vekk varme fra kupéen. Det er enkelt å bruke AC-systemet. Termostaten stilles inn på ønsket temperatur, og systemet holder deretter automatisk denne temperaturen.

Hvorfor er AC-service nødvendig?
Det lukkede systemet holder seg ikke helt lukket under de værforholdene som råder i Norge. Selv i nye anlegg kan det forsvinne 10-15 prosent av kjølemiddelet hvert år. Derfor anbefaler vi årlig AC-service.

Lekkasje av kjølemiddel henger sammen med at AC-systemet ikke er i gang året rundt. For at pakningene i systemet ikke skal tørke ut, må AC-systemet brukes minst en gang månedlig. Normalt er ikke dette mulig i Norge, siden vi har vinterklima i flere måneder. Når temperaturen om vinteren ligger under 2-5 plussgrader belastes ikke kompressoren på samme måte som om sommeren.

Systemet inneholder gasslignende middel som lekker sakte ut gjennom sprekker i tørre pakninger. Dessuten kan store temperaturvariasjoner, rystelser, vibrasjoner fra motoren og kollisjonsskader føre til at det trykkutsatte gasslignende kjølemiddelet lekker ut av AC-systemet. Når mengden kjølemiddel reduseres, går kompressoren raskere enn normalt, noe som øker drivstofforbruket. Servicemontører som arbeider med AC-anlegg må ha opplæring for å få håndtere kjølemiddelet.

AC anlegget i bilen/lastebil/traktor etc. produserer mye fuktighet, noe som gir gode vekstforhold for bakterier. I luftekanalene i dashbordet vil disse bakteriene spres ut i kupeen i bilen, og skape risiko for allergiske reaksjoner og vond lukt i bilen. Det er ikke mulig og komme til å rengjøre kanalene på vanlig måte. Vår Evapomat klimarenser forstøver en rensevæske, og denne trekkes inn i luftekanalen og AC anlegget, hvor den rengjører og dreper bakterier.

Dette vil skape en frisk luft, og ta bort vond lukt i bilen. Vi har også en ekstra fresh lukt som kan tilføres til slutt etter rens. Trenger klimaanlegget ditt service? AC-service koster kun kr 1250,- + gass som kommer i tillegg.

Ta kontakt med oss i dag!

Translate »