Forbudet mot fyringsolje og parafin trådte i kraft 1.1.2020 med noen få unntak.

Forbudet mot fyringsolje og parafin trådte i kraft 1.1.2020 med noen få unntak.


K. Paulsen & Sønner AS har nå BIO-Olje (HVO 100) på lager i Svolvær. Oljen er lov å bruke i stedet for fyringsolje og parafin. Den kan brukes på ordinære fyringsanlegg og i stedet for parafin for de som har pottebrenner. HVO 100 er 100% blandbar med vanlig fyringsolje og kan leveres med tankbil i hele Lofoten. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Translate »