Mindre hyppige EU-kontroller.

Mindre hyppige EU-kontroller.

Mindre hyppige EU-kontroller

Fra og med 1. oktober 2016 får større bobiler, personbiler og bevaringsverdige kjøretøy mindre hyppige EU-kontroller. Det kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. I følge statsråd Solvik Olsen er det ingen god nok grunn til at større bobiler, personbiler og bevaringsverdige kjøretøy skal kontrolleres hyppigere enn mindre biler. 

I dag kontrolleres bobiler og andre personbiler tyngre enn 3500 kg årlig, mens mindre personbiler kontrolleres første gang etter fire år, og deretter annethvert år. Fra 1. oktober vil nedre vektgrense for personbiler som skal ha årlig periodisk kontroll endres fra 3500 kg til 7500 kg. Dermed vil større bobiler og personbiler likestilles med mindre personbiler. 

Samtidig vil det bli en mindre hyppig periodisk kontroll av bevaringsverdige kjøretøy. I dag har slike kjøretøy samme kontrollintervall som andre biler. Fra 1. oktober skal bevaringsverdige kjøretøy følge ordinære kontrollintervaller til de er 30 år, etter dette kontrolleres hvert femte år frem til de er 50 år, og deretter gis fritak for kontroll.

Logo NCB
Translate »