Bunkers/marine

Fra vårt tankanlegg i Osan leveres marinegassolje, fyringsolje, parafin og diesel.

Vi fører også kjemiprodukter, smøre- og vaskemidler fra hele FUCHS (tildligere Statoils) samt MOBIL sitt sortiment.

Til fiskeflåten kan vi tilby et moderne bunkringsanlegg med dypvannskai og kortautomater med god kapasitet. Vi utsteder også kredittkort for bunkring i Lofoten. Velkommen.

 

Translate »