Bunkers/marine

Fra K. Paulsen & Sønner sitt tankanlegg i Osan leveres marinegassolje, fyringsolje, parafin og diesel. Vi fører også  kjemiprodukter, smøre- og vaskemidler fra hele Statoils sortiment. Til fiskeflåten kan vi tilby et moderne bunkringsanlegg med dypvannskai og kortautomater med god kapasitet. Vi utsteder også kredittkort for bunkring i Lofoten.

Translate »