Historikk

Da Statoil Norge A/S etter nærmere 70 års drift av Osan Tankanlegg med egne ansatte besluttet å leie inn eksterne operatører til å drifte anlegget, fikk Knuth E. Paulsen, som da var driftsleder ved anlegget, tilbud om å drive anlegget videre i egen regi.

Med dette som formål ble K. Paulsen & Sønner A/S, etter nærmere forhandlinger, stiftet 1. juli 1995 av Knuth E. Paulsen og hans sønner Knut-Arne og John-Cato som begge på dette tidspunktet jobbet i Oslo.

De første 6 mnd. besto K. Paulsen & Sønner A/S kun av Knuth og hans to sønner der drift av tankanlegget var eneste arbeidsområde. Fra nyttår -96 ble arbeidsområdet utvidet til også å gjelde Statoils tankbiler i varmemarkedet i Vågan, og etter hvert hele Lofoten. To nye medarbeidere ble ansatt.

Etter hvert har selskapets arbeidsområder vokst til i dag å innbefatte egne automatanlegg for drivstoff på en rekke plasser, eget dekkverksted i samarbeid med Vianor-kjeden, Lofotens eneste godkjente LPG-anlegg for autogass og flaskefylling, butikk for gass- og caravanrekvisita og fra høsten -08 egen avdeling for salg/service av Dethleffs campingvogner og bobiler. I forbindelse med satstingen på caravan og bobil har vi investert i egen utstillingshall som sto ferdig i mai -09. Høsten 2016 ble vi også forhandler av merkene Bürstner, Hymer, Carado og LMC.

Knuth E. har nå gått over i pensjonistenes rekker, men er fremdeles aktiv eier i firmaet.

Vi satser videre med samme verdigrunnlag som har fulgt oss siden starten:

Kvalitet • Pålitelighet • Service

Translate »